Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, September 27, 2009

Rahsia Kejayaan Umar Al-Khattab mewarisi Rom dan Parsi


surat daripada Umar al-Khattab:
"Sesunguhnya saya menyuruh kamu dan tentera-tentera yang bersama kamu supaya
yakin kepada Allah adalah sebaik-baik persiapan bagi melawan musuh dan sebaik-baik strategi dalam peperangan. saya menyuruh kamu dan orang yang beramal kamu menjaga diri daripada melakukan maksiat dan berhati-hati pada musuh-musuh kamu. dosa-dosa tentera lebih diambil waspada daripada menghadapi musuh-musuh. jika tidak demikian, maka kita tidak mempunyai kekuatan kerana jumlah kita tidak seperti jumlah mereka. Jika kita sama dengan mereka dalam kemaksiatan, maka mereka melebihi kita dalam kekuatan, kita tidak menang disebabkan kelebihan kita dan kita tidak mengalahkan mereka dengan kekutan kita.

Ketahuilah kamu semua di bawah penjagaan malaikat-malaikat Allah. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka malulah kepadanya dan janganlah berbuat kemaksiatan kepada Allah edangkan kamu berada di jalan Allah. Dan jangan kamu katakan musuh kita lebih buruk daripada kita dan mereka tidak dapat menguasai kita. banyak kaum yang menguasai mereka yang lebih buruk daripada mereka seperti kaum yang mengusai bani Israel (yang mengerjakan perkara yang dibenci oleh Allah) iaitu orang Majusi (maka mereka mengintai lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau dan ebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku). Mintalah pertolongan Allah terhadap diri kamu sekalian seperti kamu meminta kemenangan atas musuh-musuh kamu. Saya mohon kepada Allah supaya selalu memberikan kemudahan kepada kami dan kepada kamu semua"


Semoga Allah mendatangkan kebaikan padamu wahai Umar. Alangkah besar asas-asas ini yang mengajar kita sebab-sebab kemenangan dan syarat-syarat mendapatkan pertolongan Allah. Jika kamu membela agama Allah maka Dia akan membela kamu jalan kemenangan. Terutama pada hari ini kita perlu kembali menuju jalan bagaimana pertolongan-pertolongan orang dahulu perolehi kerana mentaati Allah. Semoga Allah memberikan kita kemenangn dan jalan keluar. Ini adalah ketetapan Allah (sunnatullah), undang-undang Allah yang sudah lalu dan kamu tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi sunnatullah itu.

1 comment: