Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, August 13, 2009

hasbunallah wa ni'mal wakil(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. (Ali Imran:173)

Mengapa harus cemas, mengapa harus takut, mengapa harus khuatir?
bukankah ada ALLAH swt yang menjadi penolong dan pelindung kita?
seperti yang dilakukan oleh Rasulallah saw dan para sahabatnya saat perang Uhud dimana
kafir sudah bersiap sedia menyerang, perkataan yang keluar dari mereka ialah hasbunallah wa ni'mal wakiil.
kita adalah makhluk yang lemah, kita tidak memiliki kekuatan. kekuatan hanya milik Allah,
maka serahkan segala urusan kepadaNYA
Insya Allah jika kita bertawakkal kepada Allah swt maka Dia akan menjadi Penolong dan Pelindung kita....
tapi bagaimana cara kita bertawakkal???
ramainya yang tersalah konsep tawakkal....

MENURUT bahasa "tawakkal" itu beerti berserah diri, mempercayakan diriatau mewakilkan. Menurut syariat pula tawakkal beerti "mempercayakandiri kepada Allah SWT dalam melaksanakan suatu rancangan, bersandarkepada kekuatan-Nya dalam melaksanakan suatu pekerjaan, berserah diridi bawah perlindungan-Nya pada waktu menghadapi kesukaran".

Dengan pengertian tersebut dapatlah ditegaskan bahawa tawakkal ituberkaitan dengan suatu rencana yang tetap (keputusan) atau kemahuan(azam) yang disertai dengan ikhtiar melaksanakan rencana itu. Ikhtiardilakukan dalam memenuhi tertib atau sunatullah sah

Allah berfirman yang bermaksud:
"Adakanlah musyawarah dengan mereka dalam beberapa urusan, dan bilaengkau telah mempunyai ketetapan hati, maka berserah dirilah kepadaAllah." (Surah Ali-Imran: 159)

Firman Allah SWT yang bermaksud:
"Berpalinglah dari mereka itu, dan berserah dirilah kepada Allah. Dan cukuplah Allah itu sebagai pelindung." (Surah An-Nisa': 81)

Berhubungan dengan perkaitan erat antara tawakkal dengan rencana yangmatang (ketetapan hati) dan ikhtiar melaksanakan rencana itu, maka adalah sesuatu kekeliruan jika tawakkal itu diertikan sebagai berdiam diri tanpa ikhtiar sama sekali, misalnya mengharapkan sembuh dari penyakit tanpa berubat atau mengharapkan hidup makmur tanpa bekerja.

Banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan pentingnya ikhtiar, usaha dan bekerja. Dalam berikhtiar itulah proses usaha danredha menerima "buah" daripada pekerjaan itu, banyak ataupun sedikit.Suatu contoh digambarkan dalam suatu hadis:

"Telah datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki yang hendakmeninggalkan unta yang dikendarainya terlepas begitu saja di pintumasjid, tanpa ditambatkan terlebih dulu. Dia bertanya: 'Ya Rasulullah!Apakah unta itu saya tambatkan lebih dahulu kemudian saya tawakkal,atau saya lepaskan saja dan sesudah itu saya tawakkal? Rasulullah SAWmenjawab: 'Tambatkan lebih dahulu dan kemudian bertawakkallah engkau!"
(Riwayat Tirmidzi)


Pernyataan Tawakkal itu termasuk pekerjaan hati, terpaut di hati dalam menghadapi sesuatu persoalan atau pekerjaan, di mana manusia merasa bahawa dengankekuatan sendiri tidak akan sanggup menghadapinya tanpa bersandarkepada kekuatan Allah SWT.

Apa yang terpaut dalam hati dengan keyakinan tersebut dipancarkan ke luar dengan mengucapkan (hasballah)sebagai berikut:
Hasbi Allah wa ni'mal wakil"Allah cukup bagiku dan Ia sebaik-baik Penjaga"

maka tidak ada lagi alasan untuk takut, tidak ada lagi alasan untuk tidak semangat, tidak ada lagi alasan untuk khuatir pada hari esok sebab kita sebenarnya sudah ada Penolong dan Pelindung buat diri kita.....

jadi, ana di sini untuk mengajak sahabat-sahabat untuk bangun bangkit dan bersama-sama untuk jadikan Allah sebagai penolong kita...
jadikan hasbunallah wa ni'mal wakiil sebagai motto hidup kita.....
mengadulah kepada Penolong kita andai masalah menghambat kita....dan beryakinlah...InsyaAllah.....
ayuh bangkit wahai pemuda.....bangkit dari lenamu yang terlalu panjang.....

2 comments:

  1. Hasbunallahu wa Ni’mal Wakil
    Ni’mal Mawlaa wa Ni’man Naseer

    ReplyDelete
  2. Hasbunallah wa nikmal wakeel..
    nikmal maula wa nikmannaseer..

    ReplyDelete